Dây thun bản

Trong ngành may mặc thì thun bản dường như là một trong những phụ liệu phổ biến nhất. 

Chúng được ứng dụng rộng rãi trong may mặc trong trang trí nội thất và một số ứng dụng khác trong cược sống.

Tìm Hiểu Thêm

Dây thun luồn tròn

Cũng như dây thun bản. dây luồn tròn cũng khá phổ biến trong ngành may mặc. Chúng được uungws dụng nhiều trong trang trí nội thất.

Tìm Hiểu Thêm

Dây luồn tròn

Dây luồn tròn dường như phổ biến hơn thun luồn tròn bởi nó có tính ứng dụng cao hơn trong ngành da giầy

Chúng được ứng dụng rộng rãi trong may mặc trong trang trí nội thất và một số ứng dụng khác trong cược sống.

Tìm Hiểu Thêm